שש קומפוזיציות/ ארצי לביא

מק"ט:

12182

שם היצירה / מילת קוד: 

שש קומפוזיציות

שם אמן: 

ארצי לביא

טכניקה ראשית: 

ציור

טכניקה משנית: 

שמן על עץ

שנת היצירה: 

1997

רוחב: 

72

גובה: 

55

גודל: 

M

יצירות נוספות

 • :שם היצירה / מילת קודכרתים 3
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1999
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאסמבלאז'
  :אורך
  :רוחב80
  :גובה61
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2004
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך100
  :רוחב75
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2004
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן ואסמבלאז' על עץ
  :אורך100
  :רוחב74
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן ואסמבלאז' על עץ
  :אורך100
  :רוחב74
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף גלילי
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1985
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך100
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודסקיצה לעבודה "מקדש פרטי"
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2001
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך100
  :רוחב69
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2004
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך100
  :רוחב74
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודכלבים בנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן ואסמבלאז' על עץ
  :אורך99
  :רוחב74
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2004
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך100
  :רוחב75
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן ואסמבלאז' על עץ
  :אורך74
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2004
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך99
  :רוחב74
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודשמורת טבע
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1997
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן ואסמבלאז' על עץ
  :אורך74
  :רוחב69
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודשש קומפוזיציות
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1997
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך
  :רוחב72
  :גובה55
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודמיצב שש קומפוזיציות על עץ
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1997
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על עץ
  :אורך
  :רוחב55
  :גובה112
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודשיווי משקל
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1999
  :טכניקה ראשיתמיצב
  :טכניקה משניתמיצב
  :אורך
  :רוחב25
  :גובה110
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1998
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על עץ
  :אורך
  :רוחב64
  :גובה60
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2002
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על דיקט
  :אורך
  :רוחב99
  :גובה69
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2002
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך69
  :רוחב99
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על דיקט
  :אורך
  :רוחב99
  :גובה74
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודקומפוזיציה
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2004
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך100
  :רוחב80
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודקומפוזיציה
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2001
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על דיקט
  :אורך
  :רוחב100
  :גובה69
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודפנים בית
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על דיקט
  :אורך74
  :רוחב99
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על דיקט
  :אורך99
  :רוחב74
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודקומפוזיציה
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על דיקט
  :אורך74
  :רוחב99
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודשיווי משקל
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1997
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על עץ
  :אורך
  :רוחב70
  :גובה70
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2002
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך99
  :רוחב74
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודמערכת כבישים
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2002
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך74
  :רוחב99
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודמופשט
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן וקולאז' על עץ
  :אורך69
  :רוחב99
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2001
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת וקולאז' על עץ
  :אורך
  :רוחב100
  :גובה75
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודכלי נגינה
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2001
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על עץ
  :אורך99
  :רוחב79
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודקומפוזיציה-2003
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן וקולאז' על עץ
  :אורך100
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלL
 • :שם היצירה / מילת קודנבל
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על עץ
  :אורך
  :רוחב60
  :גובה107
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנווה מדבר
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1984
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתטכניקה מעורבת על עץ
  :אורך
  :רוחב100
  :גובה70
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודאופניים
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה1984
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך70
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן ואסמבלז' על דיקט
  :אורך100
  :רוחב75
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן ואסמבלז' על דיקט
  :אורך100
  :רוחב75
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודעמוד חשמל
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתפסל
  :טכניקה משניתעץ צבוע וחוטי ברזל
  :אורך
  :רוחב40
  :גובה67
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמופשט
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה2003
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך99
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודמופשט
  / ארצי לביא
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתמיצב
  :טכניקה משניתמיצב-מעורבת
  :אורך
  :רוחב68
  :גובה70
  :גודלM