דוגמנית והצייר/ חשבי מיכאל

מק"ט:

12138

שם היצירה / מילת קוד: 

דוגמנית והצייר

שם אמן: 

חשבי מיכאל

טכניקה ראשית: 

ציור

טכניקה משנית: 

אקוורל

אורך: 

24

רוחב: 

33

גודל: 

S

יצירות נוספות

 • :שם היצירה / מילת קודמעשן הנרגילה-1987
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1987
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך25
  :רוחב21
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה עם גיטרה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך51
  :רוחב39
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך41
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאישה יושבת על כורסה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך60
  :רוחב51
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמות יושבת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך61
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדוגמנית והצייר
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך24
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדוגמנית ערום
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך23
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף עירוני
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1969
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך22
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבשוק
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך29
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבשוק
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך29
  :רוחב35
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמשפחת בסעודה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך33
  :רוחב30
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודפירות על שולחן
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1975
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך40
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמעשן הנרגילה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך38
  :רוחב29
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודסוס במכלאה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך29
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבנמל
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך43
  :רוחב34
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמתפללים
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1998
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך43
  :רוחב31
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבקבוק יין ופרות על שולחן
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך34
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודהנגר
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך32
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמות בנוף עירוני
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך31
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודזוג וחמור
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1977
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך34
  :רוחב45
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך33
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכבשה בנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך34
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה קוראת ספר
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1975
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך33
  :רוחב47
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1980
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך33
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודהאמן והדוגמנית בסטודיו
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1978
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך34
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדומם ופירות על שולחן
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך38
  :רוחב47
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאישה יושבת על ספה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1977
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך35
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאישה יושבת על ספה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך53
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמויות בנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך42
  :רוחב53
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמקוששי תבואה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1984
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך43
  :רוחב56
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמויות תחת שימשיה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך44
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודסוס ועגלה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1970
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך49
  :רוחב42
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמויות בנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך51
  :רוחב45
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך52
  :רוחב43
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמעשן הנרגילה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך51
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמות יושבת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך57
  :רוחב42
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה יושבת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך51
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודהר הבית
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך44
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמות וציפורים
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך43
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך43
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך43
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכדים ופירות
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1971
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך43
  :רוחב59
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודשתי דמויות
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך57
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודפועלים
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך48
  :רוחב58
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמקוששי תבואה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך57
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1988
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך48
  :רוחב57
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדגניה א'
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1988
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך48
  :רוחב57
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודעל שפת הכנרת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל על נייר
  :אורך48
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבבית הקפה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1978
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל על נייר
  :אורך60
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמויות בנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל על נייר
  :אורך48
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבבית הקפה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1978
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל על נייר
  :אורך60
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמשפחה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1974
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל על נייר
  :אורך48
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודזוג על ספסל ותינוק
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1978
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל על נייר
  :אורך48
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמויות בבית קפה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1978
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל על נייר
  :אורך48
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודשמשון ודלילה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון מוצמד לבד
  :אורך64
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמויות בטבריה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1984
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך41
  :רוחב82
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודבחריש
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1983
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון
  :אורך50
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1980
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לקרטון
  :אורך46
  :רוחב59
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמעשנת הנרגילה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון מוצמד לדיקט
  :אורך48
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף- בשפת הים
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון
  :אורך43
  :רוחב56
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף- זוג בשפת הים
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון מוצמד לדיקט
  :אורך43
  :רוחב56
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודילדים בחדר שינה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון מוצמד לדיקט
  :אורך56
  :רוחב42
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבכפר
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון מוצמד לדיקט
  :אורך40
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף- על שפת הים
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון מוצמד לדיקט
  :אורך40
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבית קפה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1976
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון מוצמד לדיקט
  :אורך42
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון
  :אורך42
  :רוחב52
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמות יושבת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון
  :אורך51
  :רוחב42
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכינרת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על ניר מוצמד לדיקט
  :אורך36
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון
  :אורך39
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה יושבת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון
  :אורך47
  :רוחב36
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודעובד נקיון
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך47
  :רוחב34
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודזוג על ספסל ותינוק
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1977
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון
  :אורך32
  :רוחב44
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאיש יושב על כיסא
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך40
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמשפחה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך30
  :רוחב26
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודהכותל והר הבית
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1990
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך30
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמויות בנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1997
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך51
  :רוחב65
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודעצים בנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך48
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודרוכל ומרכולתו
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירהשנות ה-40
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך54
  :רוחב81
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודמסביב לשולחן
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1976
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך48
  :רוחב66
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודחיות בנוף
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה1985
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך34
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודהר הבית
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון מוצמד לדיקט
  :אורך70
  :רוחב71
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמות מקראית וסוס בשדה
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך48
  :רוחב58
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמות אישה טוחנת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך42
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאישה בעירום יושבת
  / חשבי מיכאל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך41
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלS