קערת פירות/ מארי כהן ענבל

מק"ט:

14714

שם היצירה / מילת קוד: 

קערת פירות

שם אמן: 

מארי כהן ענבל

טכניקה ראשית: 

ציור

טכניקה משנית: 

שמן על בד

אורך: 

40

רוחב: 

40

גודל: 

M

יצירות נוספות

 • :שם היצירה / מילת קודויסקי
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך40
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה בערום בגבה
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך30
  :רוחב25
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודפירות
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לעץ
  :אורך16
  :רוחב23
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה שוכבת
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך50
  :רוחב34
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנרקיס וקערה
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון/עץ
  :אורך38
  :רוחב28
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודקערת פירות
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך40
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן עלנייר מוצמד עץ
  :אורך14
  :רוחב24
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבצל לימון וכוס
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב30
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לעץ
  :אורך20
  :רוחב18
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודעציץ
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב30
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבתים בנוף
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך23
  :רוחב20
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדומם
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך24
  :רוחב47
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכד ופירות על שולחן
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך25
  :רוחב26
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדומם על שולחן
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון/דיקט
  :אורך20
  :רוחב28
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבסטודיו
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך40
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדומם
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה2009
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לעץ
  :אורך22
  :רוחב43
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודירקות
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לעץ
  :אורך19
  :רוחב29
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבסטודיו
  / מארי כהן ענבל
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב30
  :גובה
  :גודלS