מיצירות האמן

נוף / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ וקולאז'
אורך:46
רוחב:94
גובה:
הערות: -
דמות נערה / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד וגישטל מעץ
אורך:90
רוחב:55
גובה:
הערות: -
נוף / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד ומסגור האמן
אורך:120
רוחב:64
גובה:
הערות: -
נוף / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:36
רוחב:90
גובה:
הערות: -
בית ופנס / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:80
רוחב:44
גובה:
הערות: -
גשר / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:100
רוחב:42
גובה:
הערות: -
נוף / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:45
רוחב:75
גובה:
הערות: -
מחווה לונוס / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ ובד
אורך:57
רוחב:88
גובה:
הערות: -
בית בנוף / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:47
רוחב:103
גובה:
הערות:מיוחדת
בתים בנוף עם ידית / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:50
רוחב:81
גובה:
הערות: -
נוף / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:62
רוחב:57
גובה:
הערות: -
דמות בנוף / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:טכניקה מעורבת על עץ
אורך:94
רוחב:140
גובה:
הערות: -
נערה על גג / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:88
רוחב:48
גובה:
הערות: -
פורטרט / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:56
רוחב:50
גובה:
הערות: -
מחווה לואן דייק / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:59
רוחב:49
גובה:
הערות: -
חזית בית / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד וגישטל מעץ
אורך:48
רוחב:68
גובה:
הערות: -
כלים על אדן החלון / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:55
רוחב:46
גובה:
הערות: -
נוף עירוני / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:38
רוחב:100
גובה:
הערות: -
עצמים- נדיר / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:42
רוחב:79
גובה:
הערות: -
נערה יושבת על כיסא / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:32
רוחב:44
גובה:
הערות: -
דומם - בסטודיו / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:50
רוחב:90
גובה:
הערות: -
נוף / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:40
רוחב:88
גובה:
הערות: -
מגדלי התאומים / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:70
רוחב:38
גובה:
הערות: -
כיסא / פלומבו שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:פסל
טכניקה משנית:ברזל על עץ צבוע
אורך:
רוחב:40
גובה:60
הערות: -