תקנון טרייד-אין

בידרמן גלריה לאמנות ישראלית מתחייבת בזאת להחליף את היצירה שנרכשה אצלה כמפורט בתקנון זה:

  1. התחייבות בידרמן להחלפה הינה ללא מגבלת זמן ולמעט עבודות מוזמנות.
  2. החלפת היצירה תיעשה ביצירה אחרת ממאגר היצירות הנמצאות אצל בידרמן (כ-4000 יצירות מקוריות).
  3. החלפת היצירה בגין יצירה יקרה יותר: במקרה כזה ההפרשים בין שווי קניית היצירה לבין שווי היצירה החדשה ישולמו לבידרמן.
  4. החלפת היצירה בגין יצירה זולה יותר: במקרה כזה ההפרשים יעמדו לרשות הקונה כיתרת זכות שתעמוד לרשותו לרכישת יצירות בעתיד וזאת ללא מגבלת זמן.
  5. היצירה המוחזרת חייבת להיות תקינה וממוסגרת, ללא כל תיקון או פגם ובמצב טוב כפי שנמכרה ותמסר על ידי הלקוח בגלריה.
  6. במידה והחלפת היצירה מבוצעת על ידי תאגיד המוציא חשבונית בחזרה לבידרמן, ההתחשבנות תהיה עפ"י שווי היצירה המוחזרת לבין שווי היצירה החדשה הכל כולל מע"מ.
  7. זכות ההחלפה הינה ליצירה אחת בשנה קלנדרית.
  

לפרטים נוספים

09.9706500

058.7788011

נשמח לעמוד לרשותכם

 

לחיפוש,לרכישה ולהשכרה של יצירות אמנות לחץ כאן