"מנדולינה, כד ומקטרת"/ שור צבי

מק"ט:

12291

שם היצירה: 

"מנדולינה, כד ומקטרת"

שם אמן: 

שור צבי

טכניקה ראשית: 

ליטוגרפיה

טכניקה משנית: 

ליטוגרפיה חתומה וממוספרת AP

אורך: 

43

רוחב: 

46

גודל: 

S

יצירות נוספות

 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתליטוגרפיה
  :טכניקה משניתליטוגרפיה
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • מנדולינה על שולחן / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתליטוגרפיה
  :טכניקה משניתליטוגרפיה
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך38
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלS
 • בעיר העתיקה בירושלים / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך62
  :רוחב74
  :גובה
  :גודלL
 • דמויות בנוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך33
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלM
 • דמות בנוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך33
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלM
 • דמויות בנוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך33
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלM
 • דמויות בנוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך33
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלM
 • נוף פ"ת -שנות ה-70 / שור צבי
  :שנת היצירהשנות ה- 70
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך47
  :רוחב62
  :גובה
  :גודלM
 • כד וקערת פירות, מוקדמת / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך44
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • נוף כפרי / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך49
  :רוחב60
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך38
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלM
 • אישה בתחנת האוטובוס שנות ה-60 / שור צבי
  :שנת היצירהשנות ה-60
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך33
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • נוף - מוקדמת / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך45
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך61
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • בקבוק ותפוח / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך30
  :רוחב19
  :גובה
  :גודלS
 • "מנדולינה, כד ומקטרת" / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתליטוגרפיה
  :טכניקה משניתליטוגרפיה חתומה וממוספרת AP
  :אורך43
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • דמויות בנוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך30
  :רוחב47
  :גובה
  :גודלS
 • דמויות בנוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך47
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • דמויות בנוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך32
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • נוף עירוני / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתאקוורל
  :אורך44
  :רוחב35
  :גובה
  :גודלS
 • נוף מוקדמת / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך54
  :רוחב98
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך50
  :רוחב61
  :גובה
  :גודלM
 • נוף-שנות ה-50 / שור צבי
  :שנת היצירהשנות ה- 50
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך44
  :רוחב64
  :גובה
  :גודלS
 • פסל שופר וספר, נדיר- שנות ה-30 / שור צבי
  :שנת היצירהשנות ה- 20
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך48
  :רוחב59
  :גובה
  :גודלS
 • נוף צפת / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך60
  :רוחב72
  :גובה
  :גודלM
 • פסל ומנדולינה - שנות ה50 / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך46
  :רוחב56
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך55
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך46
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך46
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • נוף פתח-תקווה / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך33
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / שור צבי
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך46
  :רוחב65
  :גובה
  :גודלS