שמעון אבני הוא אחד מאמניה המודרניים הבולטים של ישראל, חי את ההוויה הישראלית ומתעד אותה באופן אקספרסיבי היחודי לו. הדמויות שבציוריו פיגורטיביות ופשוטות ומתארות מצב מיידי ברגע בו מופיעה לעניו "התמונה".
בציוריו ניכרת כמיהה למעין שלמות
חווייתית אישית שהיא תמצית תחושתו, שאותה הוא מעביר למתבונן דרך הפריזמה האישית שלו ובחוש ההומור האופייני לו. הדמויות שבציוריו נראות ככתם שמן לא מעוצב, אולי ברוח הצבעים והסגנון של ווילם דה קונינג  (WILLEME DE KOONING), הצבעים נשפכים מעצמם לכל עבר, מתנגשים זה בזה ושוטפים את הציור באור מיוחד, לכאורה ספונטני אך למעשה נעשה בקפידה וביד מיומנת.
אבני משאיר את ציוריו במצב שבו המתבונן משלים את הציור בעצמו,  במוחו ולפי הדיאלוג העצמי שלו עם היצירה.

יצירותיו נמצאות באוספים רבים וחשובים בארץ ובעולם.

מיצירות האמן

אגרטל פרחים / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:180
רוחב:155
גובה:
טקסט חופשי: -
דמויות / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:128
רוחב:152
גובה:
טקסט חופשי: -
מופשט-1960 / אבני שמעון
שנת היצירה:1960
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:95
רוחב:129
גובה:
טקסט חופשי: -
דמות / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:קולאז'
אורך:97
רוחב:128
גובה:
טקסט חופשי: -
דמות מאוהבת בפרדס / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:141
רוחב:94
גובה:
טקסט חופשי: -
מופשט / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:81
רוחב:100
גובה:
טקסט חופשי: -
עצים וארנבות / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:74
רוחב:121
גובה:
טקסט חופשי: -
נוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:70
רוחב:100
גובה:
טקסט חופשי: -
שלוש דמויות / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:100
רוחב:140
גובה:
טקסט חופשי: -
דמויות בנוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:155
רוחב:180
גובה:
טקסט חופשי: -
פרחים בגן עדן / אבני שמעון
שנת היצירה:1987
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:101
רוחב:73
גובה:
טקסט חופשי: -
דמויות בנוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:מעורבת על קרטון מוצמד לבד
אורך:53
רוחב:65
גובה:
טקסט חופשי: -
נוף / אבני שמעון
שנת היצירה:1952
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל על נייר
אורך:41
רוחב:55
גובה:
טקסט חופשי: -
נוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:99
רוחב:68
גובה:
טקסט חופשי: -
נוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:121
רוחב:60
גובה:
טקסט חופשי: -
איכר וסוס בנוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:72
רוחב:99
גובה:
טקסט חופשי: -
נוף / אבני שמעון
שנת היצירה:1992
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון מוצמד לדיקט
אורך:70
רוחב:99
גובה:
טקסט חופשי: -
נוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:94
רוחב:94
גובה:
טקסט חופשי: -
משפחה בנוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:70
רוחב:100
גובה:
טקסט חופשי: -
מסדרת הנופים / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:70
רוחב:80
גובה:
טקסט חופשי: -
נוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:109
רוחב:134
גובה:
טקסט חופשי: -
דמויות בנוף / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:110
רוחב:140
גובה:
טקסט חופשי: -
דמויות בנעלים / אבני שמעון
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד וקולאז'
אורך:49
רוחב:69
גובה:
טקסט חופשי: -
קומפוזיציה - מחווה רקוויאם לאידלסון / אבני שמעון
שנת היצירה:1985
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:70
רוחב:49
גובה:
טקסט חופשי: -