מיצירותיהם של האמנים

חלון / דורצ'ין יעקב

גובה: 60 רוחב: 80
מק"ט: 18871

רופאים מומחים / מלר יובל

רוחב: 62 אורך: 53
מק"ט: 18867

דמות גבר - נדיר / ריי לאו

רוחב: 20 אורך: 110
מק"ט: 18868

דמות גבר / ריי לאו

רוחב: 20 אורך: 110
מק"ט: 18869

דמות ליצן / ריי לאו

רוחב: 20 אורך: 110
מק"ט: 18870

פורטרט נערה / מאירוביץ' צבי

רוחב: 23 אורך: 33
מק"ט: 18866

ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה

רוחב: 120 אורך: 160
מק"ט: 18856

הפיל הלבן - נדיר / ריי לאו

רוחב: 80 אורך: 110
מק"ט: 18858

חמש דמויות בנוף / ריי לאו

רוחב: 100 אורך: 80
מק"ט: 18859

דמויות בנוף / ריי לאו

רוחב: 80 אורך: 60
מק"ט: 18860