מיצירות האמן

כנר מעל עיר / בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:60
רוחב:39
גובה:
גודל:M
רוקד עם ספר תורה / בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:55
רוחב:39
גובה:
גודל:M
מלאכים מעל ירושלים / בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:39
רוחב:48
גובה:
גודל:S
יונה מעל ירושלים / בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:39
רוחב:48
גובה:
גודל:S
שמחת תורה / בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:48
רוחב:39
גובה:
גודל:S
חלום יעקב / בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:38
רוחב:46
גובה:
גודל:S
מלאכים בהשפעת שגאל / בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:47
רוחב:38
גובה:
גודל:S