מיצירות האמן

שם היצירה / מילת קוד:כנר מעל עיר
/ בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:60
רוחב:39
גובה:
גודל:M
שם היצירה / מילת קוד:רוקד עם ספר תורה
/ בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:55
רוחב:39
גובה:
גודל:M
שם היצירה / מילת קוד:מלאכים מעל ירושלים
/ בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:39
רוחב:48
גובה:
גודל:S
שם היצירה / מילת קוד:יונה מעל ירושלים
/ בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:39
רוחב:48
גובה:
גודל:S
שם היצירה / מילת קוד:שמחת תורה
/ בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:48
רוחב:39
גובה:
גודל:S
שם היצירה / מילת קוד:חלום יעקב
/ בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:38
רוחב:46
גובה:
גודל:S
שם היצירה / מילת קוד:מלאכים בהשפעת שגאל
/ בן ישעיהו
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:47
רוחב:38
גובה:
גודל:S