מיצירות האמן

שיטה בנוף / ליבוביץ' מוני
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:48
רוחב:55
גובה:
טקסט חופשי: -
נוף / ליבוביץ' מוני
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:42
רוחב:55
גובה:
טקסט חופשי: -
עץ שיטה / ליבוביץ' מוני
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על דיקט
אורך:47
רוחב:55
גובה:
טקסט חופשי: -