מיצירות האמן

נוף / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה:1985
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:96
רוחב:130
גובה:
גודל:L
דמויות / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:62
רוחב:49
גובה:
גודל:M
נוף / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה:1990
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:100
רוחב:128
גובה:
גודל:L
נוף / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה:שנות ה-50
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:71
רוחב:100
גובה:
גודל:M
דומם / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה:1947
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:45
רוחב:54
גובה:
גודל:S
נערה / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה:1950
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:80
רוחב:63
גובה:
גודל:M
נוף / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:46
רוחב:60
גובה:
גודל:S
3 דמויות בנוף / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:55
רוחב:38
גובה:
גודל:S
זוג / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:69
רוחב:49
גובה:
גודל:M
פרחים על שולחן / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה:שנות 50
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד מוצמד לעץ
אורך:54
רוחב:37
גובה:
גודל:S
מופשט / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:53
רוחב:64
גובה:
גודל:S
דומם על שולחן / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה:1941
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד מוצמד לעץ
אורך:68
רוחב:48
גובה:
גודל:M
פינג'ן / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד מוצמד לעץ
אורך:48
רוחב:59
גובה:
גודל:S
דמות ילדה מצדה / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:54
רוחב:73
גובה:
גודל:M
זוג בנוף עירוני / ליפשיץ אפרים
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:51
רוחב:65
גובה:
גודל:M