מיצירות האמן

תרנגולות / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:42
רוחב:35
גובה:
הערות: -
אם ותינוקה- 1975 / סלונים סימה
שנת היצירה:1975
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:35
רוחב:25
גובה:
הערות: -
נוף / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:24
רוחב:34
גובה:
הערות: -
נוף / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:24
רוחב:27
גובה:
הערות: -
נוף / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:24
רוחב:27
גובה:
הערות: -
נוף / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:24
רוחב:33
גובה:
הערות: -
חצילים / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:24
רוחב:33
גובה:
הערות: -
נוף- 1972 / סלונים סימה
שנת היצירה:1972
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:34
רוחב:25
גובה:
הערות: -
משפחה-מוקדם / סלונים סימה
שנת היצירה:1940
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:100
רוחב:80
גובה:
הערות:E
דמות בנוף / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:65
רוחב:54
גובה:
הערות: -
נערה בהשפעת מודליאני / סלונים סימה
שנת היצירה:1960
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:61
רוחב:46
גובה:
הערות:E
נערה יושבת / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:50
רוחב:40
גובה:
הערות: -
כד פרחים / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:35
רוחב:57
גובה:
הערות: -
נערה וכד על ראשה / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:58
רוחב:30
גובה:
הערות: -
ציור פירות על שולחן / סלונים סימה
שנת היצירה:1936
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:27
רוחב:32
גובה:
הערות: -
נוף - 1936 / סלונים סימה
שנת היצירה:1936
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:32
רוחב:41
גובה:
הערות: -
נוף - 1935 / סלונים סימה
שנת היצירה:1935
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:32
רוחב:40
גובה:
הערות: -
נוף / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:34
רוחב:46
גובה:
הערות: -
כד מים ופירות על שולחן / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:33
רוחב:41
גובה:
הערות: -
דומם / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:45
רוחב:37
גובה:
הערות: -
על שפת הים / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:38
רוחב:46
גובה:
הערות: -
כד ופירות על שולחן / סלונים סימה
שנת היצירה:1935
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:38
רוחב:46
גובה:
הערות: -
נערה יושבת על כיסא / סלונים סימה
שנת היצירה:1935
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:60
רוחב:37
גובה:
הערות: -
נערה / סלונים סימה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:46
רוחב:38
גובה:
הערות: -