דמות בנוף/ סלונים סימה

מק"ט:

12217

שם היצירה / מילת קוד: 

דמות בנוף

שם אמן: 

סלונים סימה

טכניקה ראשית: 

ציור

טכניקה משנית: 

שמן על בד

אורך: 

65

רוחב: 

54

גודל: 

M

יצירות נוספות

 • :שם היצירה / מילת קודתרנגולות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך42
  :רוחב35
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאם ותינוקה- 1975
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1975
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך35
  :רוחב25
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב34
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב27
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב27
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודחצילים
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף- 1972
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1972
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך34
  :רוחב25
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמשפחה-מוקדם
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1940
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב80
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמות בנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנערה בהשפעת מודליאני
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1960
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך61
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה יושבת
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך50
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכד פרחים
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך35
  :רוחב57
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה וכד על ראשה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך58
  :רוחב30
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודציור פירות על שולחן
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1936
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך27
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף - 1936
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1936
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך32
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף - 1935
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1935
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך32
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך34
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכד מים ופירות על שולחן
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך33
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדומם
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך45
  :רוחב37
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודעל שפת הים
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך38
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכד ופירות על שולחן
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1935
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך38
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה יושבת על כיסא
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1935
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך60
  :רוחב37
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנערה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך46
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמות יושבת
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1943
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך60
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך54
  :רוחב63
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1960
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך50
  :רוחב66
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך49
  :רוחב67
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף ימי
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך49
  :רוחב67
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף- סירות במעגן
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב65
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודכלה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך66
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך50
  :רוחב61
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמות במעגן סירות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך63
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנערה בערום
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר/עץ
  :אורך60
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך37
  :רוחב56
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודהסנדלר
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך54
  :רוחב39
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאישה ופרחים
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך54
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדומם
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך43
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודדמות יושבת
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב36
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף טבריה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך36
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף טבריה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון/דיקט
  :אורך36
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף מתוך בית
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב35
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבבית קפה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב35
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודעין הוד
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדומם ופירות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך48
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנמל
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף אורינטאלי
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך48
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמות וכלב בנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב47
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך48
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך52
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנערה בערום
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנערה עם פירות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודבתאטרון
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודפרחים
  / סלונים סימה
  :שנת היצירהמוקדמת
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך95
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב73
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב73
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודמופשט
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב81
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנערה יושבת
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב72
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב98
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמות ילדה- 1941
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1941
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך40
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודבסטודיו האמנית
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך58
  :רוחב43
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודעל שפת הים
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך81
  :רוחב65
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודפתילייה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך30
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכדים ופירות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך30
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודפרחים ורימונים
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך40
  :רוחב30
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודסירות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך37
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאגרטל פרחים
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתגואש על נייר
  :אורך48
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף- מעגן סירות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך54
  :רוחב45
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמעגן סירות - 1974
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1974
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך46
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודאישה יושבת
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך59
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודכדים ופירות
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתגואש על נייר
  :אורך49
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף- 1953, נדיר
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1956
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד/עץ
  :אורך37
  :רוחב45
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודעירום
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1941
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודעירום
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1958
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר/עץ
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודאגרטל- פרחי נוי
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב53
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודחורבות עין הוד
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1955
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך53
  :רוחב64
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודכדים ואגרטל פרחים-1935 נדיר
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1935
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך42
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודפסלון אישה ואגרטל-1954
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1954
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד מוצמד לעץ
  :אורך46
  :רוחב39
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף יפו
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך50
  :רוחב61
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודציפור
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך20
  :רוחב25
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודיונים על אדן החלון
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב81
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף עין הוד
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודדמות אישה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך55
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודמופשט
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה1965
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודבית בנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך31
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך31
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנערה
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב73
  :גובה
  :גודלM
 • :שם היצירה / מילת קודנוף עירוני
  / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך66
  :רוחב45
  :גובה
  :גודלS