מעגן סירות - 1974/ סלונים סימה

מק"ט:

10264

שם היצירה: 

מעגן סירות - 1974

שם אמן: 

סלונים סימה

טכניקה ראשית: 

ציור

טכניקה משנית: 

שמן על בד

שנת היצירה: 

1974

אורך: 

46

רוחב: 

54

גודל: 

S

יצירות נוספות

 • תרנגולות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך42
  :רוחב35
  :גובה
  :גודלS
 • אם ותינוקה- 1975 / סלונים סימה
  :שנת היצירה1975
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך35
  :רוחב25
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב34
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב27
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב27
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • חצילים / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • נוף- 1972 / סלונים סימה
  :שנת היצירה1972
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך34
  :רוחב25
  :גובה
  :גודלS
 • משפחה-מוקדם / סלונים סימה
  :שנת היצירה1940
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב80
  :גובה
  :גודלM
 • דמות בנוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלM
 • נערה בהשפעת מודליאני / סלונים סימה
  :שנת היצירה1960
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך61
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • נערה יושבת / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך50
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • כד פרחים / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך35
  :רוחב57
  :גובה
  :גודלS
 • נערה וכד על ראשה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך58
  :רוחב30
  :גובה
  :גודלS
 • ציור פירות על שולחן / סלונים סימה
  :שנת היצירה1936
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך27
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלS
 • נוף - 1936 / סלונים סימה
  :שנת היצירה1936
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך32
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • נוף - 1935 / סלונים סימה
  :שנת היצירה1935
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך32
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך34
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • כד מים ופירות על שולחן / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך33
  :רוחב41
  :גובה
  :גודלS
 • דומם / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך45
  :רוחב37
  :גובה
  :גודלS
 • על שפת הים / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך38
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • כד ופירות על שולחן / סלונים סימה
  :שנת היצירה1935
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך38
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • נערה יושבת על כיסא / סלונים סימה
  :שנת היצירה1935
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך60
  :רוחב37
  :גובה
  :גודלS
 • נערה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך46
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • דמות יושבת / סלונים סימה
  :שנת היצירה1943
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך60
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך54
  :רוחב63
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה1960
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך50
  :רוחב66
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך49
  :רוחב67
  :גובה
  :גודלM
 • נוף ימי / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך49
  :רוחב67
  :גובה
  :גודלM
 • נוף- סירות במעגן / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב65
  :גובה
  :גודלM
 • כלה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך66
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך50
  :רוחב61
  :גובה
  :גודלM
 • דמות במעגן סירות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך63
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלM
 • נערה בערום / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר/עץ
  :אורך60
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר מוצמד לדיקט
  :אורך37
  :רוחב56
  :גובה
  :גודלS
 • הסנדלר / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך54
  :רוחב39
  :גובה
  :גודלS
 • אישה ופרחים / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך54
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • דומם / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך43
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • דמות יושבת / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב36
  :גובה
  :גודלS
 • נוף טבריה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך36
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • נוף טבריה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על קרטון/דיקט
  :אורך36
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלS
 • נוף מתוך בית / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב35
  :גובה
  :גודלS
 • בבית קפה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב35
  :גובה
  :גודלS
 • עין הוד / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • דומם ופירות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך48
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • נמל / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • נוף אורינטאלי / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך48
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • דמות וכלב בנוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב47
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך48
  :רוחב68
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך52
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • נערה בערום / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • נערה עם פירות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך50
  :רוחב70
  :גובה
  :גודלM
 • בתאטרון / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלM
 • פרחים / סלונים סימה
  :שנת היצירהמוקדמת
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך95
  :רוחב55
  :גובה
  :גודלM
 • דמות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב73
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב73
  :גובה
  :גודלM
 • מופשט / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב81
  :גובה
  :גודלM
 • נערה יושבת / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב72
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב98
  :גובה
  :גודלM
 • דמות ילדה- 1941 / סלונים סימה
  :שנת היצירה1941
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך40
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלM
 • בסטודיו האמנית / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על דיקט
  :אורך58
  :רוחב43
  :גובה
  :גודלS
 • על שפת הים / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך81
  :רוחב65
  :גובה
  :גודלM
 • פתילייה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך30
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • כדים ופירות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך30
  :רוחב40
  :גובה
  :גודלS
 • פרחים ורימונים / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על עץ
  :אורך40
  :רוחב30
  :גובה
  :גודלS
 • סירות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך37
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלS
 • אגרטל פרחים / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתגואש על נייר
  :אורך48
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • נוף- מעגן סירות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך54
  :רוחב45
  :גובה
  :גודלS
 • מעגן סירות - 1974 / סלונים סימה
  :שנת היצירה1974
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך46
  :רוחב54
  :גובה
  :גודלS
 • אישה יושבת / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך59
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלS
 • כדים ופירות / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתגואש על נייר
  :אורך49
  :רוחב32
  :גובה
  :גודלS
 • נוף- 1953, נדיר / סלונים סימה
  :שנת היצירה1956
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד/עץ
  :אורך37
  :רוחב45
  :גובה
  :גודלS
 • עירום / סלונים סימה
  :שנת היצירה1941
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב48
  :גובה
  :גודלM
 • עירום / סלונים סימה
  :שנת היצירה1958
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על נייר/עץ
  :אורך70
  :רוחב50
  :גובה
  :גודלM
 • אגרטל- פרחי נוי / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב53
  :גובה
  :גודלM
 • חורבות עין הוד / סלונים סימה
  :שנת היצירה1955
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך53
  :רוחב64
  :גובה
  :גודלM
 • כדים ואגרטל פרחים-1935 נדיר / סלונים סימה
  :שנת היצירה1935
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך42
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • פסלון אישה ואגרטל-1954 / סלונים סימה
  :שנת היצירה1954
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד מוצמד לעץ
  :אורך46
  :רוחב39
  :גובה
  :גודלS
 • נוף יפו / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך50
  :רוחב61
  :גובה
  :גודלM
 • ציפור / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך20
  :רוחב25
  :גובה
  :גודלS
 • יונים על אדן החלון / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך65
  :רוחב81
  :גובה
  :גודלM
 • נוף עין הוד / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלM
 • דמות אישה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך55
  :רוחב46
  :גובה
  :גודלS
 • מופשט / סלונים סימה
  :שנת היצירה1965
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך24
  :רוחב33
  :גובה
  :גודלS
 • בית בנוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך31
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלS
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך31
  :רוחב38
  :גובה
  :גודלM
 • נוף / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך73
  :רוחב100
  :גובה
  :גודלM
 • נערה / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך100
  :רוחב73
  :גובה
  :גודלM
 • נוף עירוני / סלונים סימה
  :שנת היצירה -
  :טכניקה ראשיתציור
  :טכניקה משניתשמן על בד
  :אורך66
  :רוחב45
  :גובה
  :גודלS