מנשה קדישמן נולד ב-1932 בתל אביב ונחשב לאחד היוצרים החשובים באמנות הישראליתהן בתחום הפיסול והן בתחום הציור. קדישמן זכה להצלחה רבה בעולם ובכלל זה זכה בפרסים בתחומי הפיסול והציור. קדישמן הקדיש חלק ניכר מזמנו לציור וסימן ההיכר הבולט שלו הנם עשרות דיוקנאות הכבשים שיצר.

לצד דיוקנאות הכבשים שצייר טיפל קדישמן במוטיבים אחרים הקשורים לחוויית הלידה והמוות ונושא העקידה בסיפורי התנ"ך.

בשנת 1995 נבחר קדישמן לחתן פרס ישראל לפיסול.

יצירותיו של מנשה קדישמן נמצאות במוזיאונים חשובים ובאוספים רבים בארץ ובעולם.

 

היצירות מסודרות בסדר גודל יורד - הקטנות ביותר בעמוד האחרון

מיצירות האמן

שלושה ראשי כבש לבן עם נזר / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:120
רוחב:160
גובה:
גודל:L
עדר כבשים בנוף / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:137
רוחב:198
גובה:
גודל:L
עדר כבשים- נדיר / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:120
רוחב:160
גובה:
גודל:L
עדר כבשים- נדיר / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:140
רוחב:200
גובה:
גודל:L
ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:120
רוחב:160
גובה:
גודל:L
רועה ועדר / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:138
רוחב:198
גובה:
גודל:L
ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:100
גובה:
גודל:L
עדר כבשים בנוף / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:120
גובה:
גודל:L
ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:120
רוחב:96
גובה:
גודל:L
ראש כבש אנכי / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:120
רוחב:160
גובה:
גודל:L
כבשים באחו / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:130
רוחב:110
גובה:
גודל:L
עדר כבשים באחו-נדיר / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:128
רוחב:100
גובה:
גודל:L
עדר במרעה / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:120
רוחב:160
גובה:
גודל:L
ראש כבש צבעוני- מוקדם ונדיר 1989 / קדישמן מנשה
שנת היצירה:1989
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:113
רוחב:88
גובה:
גודל:L
הרועה- מחווה לואן גוך / קדישמן מנשה
שנת היצירה:2000
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:109
רוחב:109
גובה:
גודל:L
ראש כבש לבן / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:100
גובה:
גודל:L
ראש כבש צבעוני ומברשות / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:110
רוחב:100
גובה:
גודל:M
ראש כבש / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:100
גובה:
גודל:L
ראש כבש בנוף מולדת- נדיר, שנות ה-80 / קדישמן מנשה
שנת היצירה:שנות ה- 80
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:110
רוחב:105
גובה:
גודל:L
ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:100
גובה:
גודל:L
הרועה / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על שמן/בד
אורך:100
רוחב:100
גובה:
גודל:M
ראש כבש, מוקדמת / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:80
גובה:
גודל:M
התרוממות / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:פסל
טכניקה משנית:פסל אלומיניום
אורך:
רוחב:17
גובה:20
גודל:S
נוף מולדת / קדישמן מנשה
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:פסל
טכניקה משנית:ברזל
אורך:
רוחב:53
גובה:33
גודל:M