פורטרט נערה/ קדישמן מנשה

מק"ט:

16108

שם היצירה: 

פורטרט נערה

שם אמן: 

קדישמן מנשה

טכניקה ראשית: 

ציור

טכניקה משנית: 

רישום על בד

אורך: 

38

רוחב: 

38

גודל: 

S

יצירות נוספות

  • שלושה ראשי כבש לבן עם נזר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך120
    :רוחב160
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר כבשים בנוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך137
    :רוחב198
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר כבשים- נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך140
    :רוחב200
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך100
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר כבשים באחו-נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך128
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש ברקע צהוב- איכותי / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על קרטון / בד
    :אורך100
    :רוחב75
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני- מוקדם ונדיר 1989 / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה1989
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך113
    :רוחב88
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך75
    :רוחב59
    :גובה
    :טקסט חופשימיוחד
  • רועה ועדר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך138
    :רוחב198
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • פורטרט נערה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתרישום על בד
    :אורך38
    :רוחב38
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך120
    :רוחב160
    :גובה
    :טקסט חופשימיוחד לאספנים
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך60
    :רוחב50
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש לבן עם נזר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש מוקדם- נדיר, 1988 / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה1988
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני, מוקדם- שנות ה-90 / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש ועדר כבשים, שנות ה-90 / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • איש עם כלב / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך50
    :רוחב64
    :גובה48
    :טקסט חופשי -
  • פרחים / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע בידי האמן
    :אורך75
    :רוחב95
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך60
    :רוחב50
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש נדיר ומכחולים / קדישמן מנשה
    :שנת היצירהשנות ה- 80-90
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד ו-3 מכחולים
    :אורך50
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש לבן / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך100
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני- מוקדם / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן/אקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבשים בנוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על קרטון / בד
    :אורך90
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש, מוקדמת / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר כבשים- נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך120
    :רוחב160
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני - 1990 / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה1990
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך97
    :רוחב70
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • המחללת-בעקבות וואן-גוך / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב50
    :גובה56
    :טקסט חופשי -
  • כבש ספירלה- נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב65
    :גובה50
    :טקסט חופשי -
  • הרועה- בעקבות וואן גוך / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברונזה
    :אורך
    :רוחב55
    :גובה48
    :טקסט חופשי -
  • העקדה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב58
    :גובה51
    :טקסט חופשי -
  • כבשים באחו / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך130
    :רוחב110
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • הרקדנית / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתמגזרת ברזל
    :אורך
    :רוחב37
    :גובה30
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש אנכי / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך120
    :רוחב160
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • שני ראשי כבשים- מוקדם / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב58
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • הרועה- בעקבות וואן גוך / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברונזה מצופה זהב
    :אורך
    :רוחב55
    :גובה48
    :טקסט חופשי -
  • סוס / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך30
    :רוחב90
    :גובה87
    :טקסט חופשי -
  • אייל / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברונזה
    :אורך
    :רוחב30
    :גובה30
    :טקסט חופשי -
  • יונת השלום / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב60
    :גובה65
    :טקסט חופשי -
  • עדר כבשים-מוקדם / קדישמן מנשה
    :שנת היצירהמוקדם
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך100
    :רוחב80
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש לבן / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש - נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן ורישום על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשינדיר
  • קומפוזיציה - נערה עם כד, לידה ,כבש וכלב / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך65
    :רוחב80
    :גובה55
    :טקסט חופשיאולי הפסל החשוב ביותר של קדישמן?ברזל עבה מוקדם
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך79
    :רוחב68
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני עם קולאז'- מוקדם / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב69
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבשים במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך51
    :רוחב40
    :גובה35
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך100
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש וסוס / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד ורישום
    :אורך80
    :רוחב66
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד
    :אורך48
    :רוחב33
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד ורישום
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • נוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד
    :אורך102
    :רוחב70
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • נוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד
    :אורך66
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד
    :אורך43
    :רוחב53
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש/נערה-מוקדם,נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש - 1990 / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה1990
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב64
    :גובה
    :טקסט חופשימוקדמת
  • מסדרת העצים / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתליטוגרפיה
    :טכניקה משניתליטוגרפיה חתומה וממוספרת AP
    :אורך78
    :רוחב54
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירהשנות ה-70
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך119
    :רוחב89
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך100
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • הרועה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על שמן/בד
    :אורך100
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • מלאך / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב40
    :גובה27
    :טקסט חופשי -
  • נוף מולדתי / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב80
    :גובה45
    :טקסט חופשי -
  • אישה - לידה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך20
    :רוחב44
    :גובה40
    :טקסט חופשי -
  • עדר במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על קרטון/בד
    :אורך84
    :רוחב70
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • אישה ועלי שלכת / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך37
    :רוחב60
    :גובה30
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך120
    :רוחב96
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבש עם שני ברושים (אופקי) / קדישמן מנשה
    :שנת היצירהנדיר
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך48
    :רוחב58
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבשים באחו / קדישמן מנשה
    :שנת היצירהמוקדמת
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק מוצמד נייר/בד
    :אורך90
    :רוחב63
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש, מוקדמת / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך100
    :רוחב80
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • נוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתפסטל
    :אורך24
    :רוחב34
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני - מוקדם / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך58
    :רוחב77
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • אם בן וכבשה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב25
    :גובה35
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך78
    :רוחב68
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש ורישום, נדיר. / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמןעל בד ורישום
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • רועה - מחווה לואן-גוך / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשימיוחדת - מחווה לוואן גוך
  • סוס / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש - נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן ורישום על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשינדיר
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך79
    :רוחב68
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני - נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן ורישום על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשינדיר
  • ראש כבש צבעוני מוקדמת / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך70
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר כבשים בנוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך100
    :רוחב120
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • מסדרת הטקסטיל / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד האמן
    :אורך65
    :רוחב78
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש בנוף מולדת- נדיר, שנות ה-80 / קדישמן מנשה
    :שנת היצירהשנות ה- 80
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך110
    :רוחב105
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני- מוקדמת, שנות ה-90 / קדישמן מנשה
    :שנת היצירהשנות ה-90
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך106
    :רוחב95
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבשים במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על קרטון/בד
    :אורך90
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך81
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשינדיר
  • ראש סוס ורישום נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • אדם ונשר בנוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירהנדיר
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתרישום
    :אורך30
    :רוחב41
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • המחללת- בעקבות וואן גוך / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברונזה מצופה זהב
    :אורך
    :רוחב49
    :גובה47
    :טקסט חופשי -
  • שלושה ראשים, כבש ודמות / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך33
    :רוחב42
    :גובה42
    :טקסט חופשי -
  • כבשים בנוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתשעון
    :טכניקה משניתשמן על אלומיניום
    :אורך40
    :רוחב28
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • התרוממות / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב45
    :גובה52
    :טקסט חופשי -
  • הרועה- מחווה לואן גוך / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה2000
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך109
    :רוחב109
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב25
    :גובה25
    :טקסט חופשי -
  • הרועה - מחווה לואן גוך / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש עם נזר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צהוב / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על קרטון/בד
    :אורך90
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבשים במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על קרטון/בד
    :אורך90
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • שלושה ראשי כבש לבנים עם נזר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך120
    :רוחב160
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב28
    :גובה27
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך83
    :רוחב62
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • אייל / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב56
    :גובה84
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך60
    :רוחב50
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • נערה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב77
    :גובה67
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני ומברשות / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך110
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • "ראש כבש, נדיר" / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן ורישום על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך79
    :רוחב59
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב66
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב69
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • נוף מדברי / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתליטוגרפיה
    :טכניקה משניתליטוגרפיה
    :אורך51
    :רוחב65
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני - מוקדם / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך75
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני עם חול - נדיר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק וחול על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך120
    :רוחב160
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבשים מתנשקות / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתשעון
    :טכניקה משניתשמן על פלסטיק
    :אורך25
    :רוחב25
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • נוף מדברי / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתליטוגרפיה
    :טכניקה משניתליטוגרפיה
    :אורך51
    :רוחב65
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע בידי האמן
    :אורך45
    :רוחב35
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע בידי האמן
    :אורך50
    :רוחב35
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבשים במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על קרטון/בד
    :אורך90
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • כבשים במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על קרטון/בד
    :אורך90
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך3
    :רוחב18
    :גובה18
    :טקסט חופשי -
  • נזילות / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד האמן
    :אורך56
    :רוחב76
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עצים בנוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתהדפס צבוע ביד האמן
    :אורך61
    :רוחב88
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש לבן עם פס צהוב / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך90
    :רוחב80
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר במרעה / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך60
    :רוחב80
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש לבן / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך60
    :רוחב50
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • עדר כבשים בנוף / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך60
    :רוחב80
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • זוג יונים וראש / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתפסל
    :טכניקה משניתברזל
    :אורך
    :רוחב34
    :גובה43
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתהדפס
    :טכניקה משניתהדפס
    :אורך35
    :רוחב33
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתהדפס
    :טכניקה משניתהדפס
    :אורך35
    :רוחב33
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני עם נזר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתהדפס
    :טכניקה משניתהדפס
    :אורך35
    :רוחב33
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני עם נזר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתהדפס
    :טכניקה משניתהדפס
    :אורך44
    :רוחב53
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • 3 ראשי כבש לבנים עם נזר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתהדפס
    :טכניקה משניתהדפס
    :אורך33
    :רוחב72
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני עם נזר / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך83
    :רוחב68
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך158
    :רוחב146
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני - מוקדם / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה1982
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתשמן על בד
    :אורך100
    :רוחב100
    :גובה
    :טקסט חופשי -
  • ראש כבש צבעוני / קדישמן מנשה
    :שנת היצירה -
    :טכניקה ראשיתציור
    :טכניקה משניתאקריליק על בד
    :אורך80
    :רוחב60
    :גובה
    :טקסט חופשי -