מיצירות האמן

נוף- גמלים, נדיר / קינן עמוס
שנת היצירה:איכותית שנת 93
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:קולאז'
אורך:97
רוחב:69
גובה:
גודל:M
נוף / קינן עמוס
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:גואש
אורך:49
רוחב:68
גובה:
גודל:M
נוף / קינן עמוס
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:גואש
אורך:49
רוחב:68
גובה:
גודל:M
נוף / קינן עמוס
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:גואש
אורך:49
רוחב:68
גובה:
גודל:M
נוף / קינן עמוס
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:גואש
אורך:49
רוחב:68
גובה:
גודל:M
נוף / קינן עמוס
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:גואש
אורך:49
רוחב:68
גובה:
גודל:M