מיצירות האמן

כד, כוסות וספרים- 2001 / ראוכברגר יאן
שנת היצירה:2001
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:52
רוחב:44
גובה:
גודל:M
נוף - 1979 / ראוכברגר יאן
שנת היצירה:1979
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:53
רוחב:72
גובה:
גודל:M
נערה / ראוכברגר יאן
שנת היצירה:1999
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:55
רוחב:60
גובה:
גודל:M