מיצירות האמן

מופשט- 1992 / ריב דוד
שנת היצירה:1992
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:120
רוחב:180
גובה:
הערות: -
מופשט- 2006 / ריב דוד
שנת היצירה:2006
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:140
רוחב:160
גובה:
הערות: -
החיים הטובים- 1999 / ריב דוד
שנת היצירה:1999
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:140
רוחב:160
גובה:
הערות: -
עצי פרי הדר / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:140
רוחב:160
גובה:
הערות: -
נוף תל אביב / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:150
גובה:
הערות: -
נוף בכליל / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:70
רוחב:100
גובה:
הערות: -
עציצים / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:80
רוחב:100
גובה:
הערות: -
נוף כליל - 2008 / ריב דוד
שנת היצירה:2008
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:70
גובה:
הערות: -
נוף עירוני- תל אביב / ריב דוד
שנת היצירה:1976
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:68
רוחב:68
גובה:
הערות:נדיר
עציץ על כיסא / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:99
רוחב:70
גובה:
הערות: -
ציפור בנוף תל אביב-בדימוי לפי מונדריאן / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:82
רוחב:115
גובה:
הערות: -
צמחיה / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון מוצמד לדיקט
אורך:70
רוחב:102
גובה:
הערות: -
עציץ בסטודיו / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:70
רוחב:100
גובה:
הערות: -
קופסאות צבע-1997 / ריב דוד
שנת היצירה:1997
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:120
רוחב:80
גובה:
הערות: -
נוף בכליל / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקריליק על בד
אורך:100
רוחב:70
גובה:
הערות: -
שני עציצים / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:70
רוחב:100
גובה:
הערות: -
מסדרת הסטודיו / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:84
רוחב:120
גובה:
הערות: -
חממות -1987 - נדיר / ריב דוד
שנת היצירה:1987
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:69
רוחב:88
גובה:
הערות: -
תל אביב / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון /בד
אורך:100
רוחב:71
גובה:
הערות: -
תל אביב / ריב דוד
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון/בד
אורך:100
רוחב:70
גובה:
הערות: -
דומם-פנים בית-1990 / ריב דוד
שנת היצירה:1990
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על קרטון
אורך:99
רוחב:68
גובה:
הערות: -