מיצירות האמן

נוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ליטוגרפיה
טכניקה משנית:ליטוגרפיה
אורך:50
רוחב:70
גובה:
הערות: -
מנדולינה על שולחן / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ליטוגרפיה
טכניקה משנית:ליטוגרפיה
אורך:50
רוחב:70
גובה:
הערות: -
נוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:38
רוחב:55
גובה:
הערות: -
בעיר העתיקה בירושלים / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:62
רוחב:74
גובה:
הערות: -
דמויות בנוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל
אורך:33
רוחב:46
גובה:
הערות: -
דמות בנוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל
אורך:33
רוחב:46
גובה:
הערות: -
דמויות בנוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל
אורך:33
רוחב:46
גובה:
הערות: -
דמויות בנוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל
אורך:33
רוחב:46
גובה:
הערות: -
נוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:65
רוחב:54
גובה:
הערות: -
נוף פ"ת -שנות ה-70 / שור צבי
שנת היצירה:שנות ה- 70
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:47
רוחב:62
גובה:
הערות: -
כד וקערת פירות, מוקדמת / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:44
רוחב:68
גובה:
הערות: -
נוף כפרי / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על עץ
אורך:49
רוחב:60
גובה:
הערות: -
נוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:38
רוחב:55
גובה:
הערות: -
אישה בתחנת האוטובוס שנות ה-60 / שור צבי
שנת היצירה:שנות ה-60
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:33
רוחב:41
גובה:
הערות: -
נוף - מוקדמת / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:45
רוחב:54
גובה:
הערות: -
נוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:61
רוחב:46
גובה:
הערות: -
בקבוק ותפוח / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על דיקט
אורך:30
רוחב:19
גובה:
הערות: -
"מנדולינה, כד ומקטרת" / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ליטוגרפיה
טכניקה משנית:ליטוגרפיה חתומה וממוספרת AP
אורך:43
רוחב:46
גובה:
הערות: -
דמויות בנוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל
אורך:30
רוחב:47
גובה:
הערות: -
דמויות בנוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל
אורך:47
רוחב:33
גובה:
הערות: -
דמויות בנוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל
אורך:32
רוחב:46
גובה:
הערות: -
נוף עירוני / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:אקוורל
אורך:44
רוחב:35
גובה:
הערות: -
נוף מוקדמת / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:54
רוחב:98
גובה:
הערות: -
נוף / שור צבי
שנת היצירה: -
טכניקה ראשית:ציור
טכניקה משנית:שמן על בד
אורך:50
רוחב:61
גובה:
הערות:"אישור מקוריות ע""י אלמנת הצייר"