מיצירות האמן

דמות נער / ברנשטיין משה

רוחב: 52 אורך: 72
מק"ט: 16123

כינור- נדיר / ברנשטיין משה

גובה: 38 רוחב: 20
מק"ט: 16004

דמות נערה - נדיר / ברנשטיין משה

רוחב: 49 אורך: 70
מק"ט: 11985

זוג חסידים בנוף / ברנשטיין משה

רוחב: 104 אורך: 35
מק"ט: 11864

זוג ילדים / ברנשטיין משה

רוחב: 53 אורך: 75
מק"ט: 11659

עיירה יהודית / ברנשטיין משה

רוחב: 72 אורך: 52
מק"ט: 10671

יהודים בעיירה / ברנשטיין משה

רוחב: 104 אורך: 36
מק"ט: 13133

נער בעיירה / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17530

חסידים / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17529

נווד / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17528

רבי / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17527

דמות בעיירה / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17526

דמות בעיירה / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17525

נושא הדליים / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17524

רוכל / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17523

תלמיד / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17522

נער / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17521

נער בעיירה / ברנשטיין משה

רוחב: 26 אורך: 36
מק"ט: 17519

נער בעיירה / ברנשטיין משה

רוחב: 51 אורך: 73
מק"ט: 17541

דמות חסיד / ברנשטיין משה

רוחב: 51 אורך: 73
מק"ט: 17540

רב / ברנשטיין משה

רוחב: 51 אורך: 73
מק"ט: 17539

רוכל בעיירה / ברנשטיין משה

רוחב: 51 אורך: 73
מק"ט: 17537

נער / ברנשטיין משה

רוחב: 51 אורך: 73
מק"ט: 17536