מיצירות האמן

עץ - הוצג במוזיאון חיפה / חפץ יעקב

גובה: 249 רוחב: 19
מק"ט: 13561

משחרה / חפץ יעקב

גובה: 46 רוחב: 20
מק"ט: 13560