מיצירות האמן

האיש החושב / רודן אוגוסט- לפי

גובה: 50 רוחב: 26
מק"ט: 14983

איש הברונזה / רודן אוגוסט- לפי

גובה: 34 רוחב: 31
מק"ט: 14976

הנאהבים / רודן אוגוסט- לפי

גובה: 50 רוחב: 31
מק"ט: 14973

איש שוכב / רודן אוגוסט- לפי

גובה: 20 רוחב: 40
מק"ט: 14039