מיצירות האמן

נערה עומדת / ברילוט

גובה: 40 רוחב: 10 אורך: 8
מק"ט: 16478