מרכיבים רבים קובעים את תמחור יצירת האמנות, אז כיצד בכל זאת ניתן לבצע הערכה של המחיר הראוי ביותר עבור יצירת אמן ישראלי?


1. שם האמן: המרכיב החשוב ביותר במחיר היצירה הוא כמובן האמן, כך שבפועל אפילו שירבוט של אמן חשוב על פתק למשל, יהיה שווה כסף. ככל שהאמן חשוב ומשפיע יותר, כך יהיו יצירותיו בעלות שווי כספי גבוה יותר.

2. אופנה: בשנים האחרונות חלה עליה בפופולריות של האמנות הישראלית המוקדמת על פני האמנות הישראלית המופשטת.
עוד ניתן לזהות לאחרונה עניין הולך וגובר באמנות פיגורטיבית וריאליסטית ולאור זאת מחירי יצירות אלו במגמת עליה. מצב זה משתנה מידי פעם לגבי אמנות בכלל או אמנות ספציפית בתוך מכלול האמנות.

3. טכניקה: עבודות שמן על בד, עץ או קרטון נחשבות בדרך כלל בעלות שווי כספי רב יותר מאשר עבודות על נייר. עם זאת, יש אמנים כאביבה אורי, הולצמן, יוסף זריצקי ואחרים, שמיטב יצירותיהם נוצרו על נייר ולכן שווי יצירותיהם יהיה בהתייחסות יותר מורכבת. יש לשים לב לחשיבות הטכניקה בספקטרום מכלול יצירתו של האמן.
אקוורלים נחשבים לפחות חשובים (בהסתייגות שבסעיף הקודם) ולאחריהם הדפסים כדוגמת ליטוגרפיות, תחריטים וכו' הנחשבים לפחות יקרים.

4. נושא: תוכן היצירה עשוי להשפיע על מחירה. יש לשים לב לחשיבות הנושא המצוייר וחשיבותו במכלול יצירתו של האמן, וכן לבחון את הנושא בפרספקטיבה היסטורית ומשמעויותיה. למשל בציורים של יוחנן סימון המתארים קיבוץ, יש עניין וחשיבות המשפיעים על מחיר היצירה, לעומת נושאים אחרים או בתקופה מאוחרת יותר במכלול יצירתו.

5. תקופה: כמעט לכל אמן יש תקופה ספציפית של "בשלות" ולכן עבודות מתקופה זו הן היוקרתיות ביותר. לדוגמה, מחירי היצירות מהתקופה המוקדמת של שמואל בק נמוכים מהתקופה הסוריאליסטית המאוחרת שלו, ואילו ציוריו הריאליסטיים של אריכא חשובים ויקרים יותר מתקופת יצירתו המופשטת והמוקדמת. כך גם עם אקוורלים מוקדמים של זריצקי השווים פי כמה לעומת האקוורלים המאוחרים שלו משנות ה- 40.

6. מידות: לא ניתן להעריך יצירה אך ורק לפי מידותיה, אך על פי רוב, יצירה בפורמט גדול תהיה יקרה יותר מאשר אחרת שמידותיה קטנות. פורמט גדול במיוחד עלול לפעול באופן שונה.

7. תערוכות ותצוגות של אמן: ככל שהאמן פופלארי ומציג בתערוכות חשובות, כך גם עשוי לעלות ערכן של יצירותיו. אמן המציג בחו"ל, עשוי להיחשב כאמן בינלאומי ובעקבות זאת יצירותיו עשויות להיות מבוקשות יותר ואזי תהיה השפעה על מחר יצירותיו.

8. המצב הפיזי: ערכה של יצירה עלולה לפחות במידה ויש בה פגמים שונים כגון: שריטות, קרעים, התבלות וכו', כך בשונה, ערכה של יצירה עשוי לגדול אם נשתמרה ברבות השנים באופן מיוחד.

9. מכירות פומביות: למכירות אלו תפקיד חשוב בשוק בעיצוב המסחר ביצירות האמנות בשוק המקומי והעולמי, כאשר יצירה דומה באיכותה ובפרמטרים דומים אשר תיסחר מספר פעמים בטווח זמן ארוך, מחירה יקבע וישמש כבסיס למחירה בעתיד.

10. שיווק ויחסי ציבור של אמנים: שיווק נכון של אמן אפילו בינוני עשוי להיות מתומחר על ידי השוק בהרבה מעבר לערכן האמיתי של יצירותיו. מסיבה זו, מעסיקים אמנים משרדי יח"צ שיסייעו להם לבנות ולבסס את שמם בשוק האמנות.
יש לקרוא היטב את שוק האמנות ולהבין את השפעת יחסי הציבור שווי היצירה (בדר"כ האמן שמחיריו הושפעו רק או בעיקר בזכות יחסי ציבור עלול "להעלם" עם הזמן).

11. השקעה: ניתן לזהות פופולאריות של אמנים ואומנות בכלל בקרב קהל צעיר או חדש של שוחר אמנות המתעניינים ביצירות גם לצורך שמירת ההשקעה או רצון להשקעות מניבות על מנת ליהנות מהתשואה שלהן.
לדבר זה, משמעות חשובה בשל ביקוש שעשוי להיות מסופק במגמת עליית מחירים ולהעניק תשואה גבוהה למשקיעים.